Daňová pomoc pro lékaře

Daňová a znalecká kancelář Praha na základě zkušeností a požadavků našich klientů z řad lékařů připravila pro lékaře z  Prahy a okolí novou komplexní službu „Daňová pomoc pro lékaře“, jejímž obsahem jsou 3 klíčové úkony z oblasti daňového poradenství.

1. Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
2. Zajištění odkladu termínu podání daňového přiznání včetně platby daní k 30.6.2013
3. Daňové poradenství v časovém rozsahu 30 minut v jakékoliv oblasti daňového práva.

Stručný popis jednotlivých úkonů

úkon č. 1 : Zpracování a podání Vašeho daňového přiznání
 
Zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 s přenesením odpovědnosti za správnost zpracování daňového přiznání na daňového poradce, který je v souvislosti s poskytováním těchto služeb pojištěn podle Zákona č. 523/92 Sb. o daňovém poradenství.

úkon č. 2 : Zajištění odkladu termínu podání daňového přiznání

Zajištění odkladu termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 včetně platby daní v prodloužené lhůtě k 30.6.2012 prostřednictvím daňového poradce podle Zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád.

úkon č. 3 : Daňové poradenství v časovém rozsahu  30 minut

Konzultační blok daňového poradenství s daňovým poradcem a soudním znalcem v oboru ekonomika, specializace daně v časovém rozsahu 30 minut na pracovišti u lékaře nebo na místě určeném lékařem. Tento úkon je možný realizovat v průběhu celého roku s ohledem na Vámi definované potřeby v oblasti daňového práva.

Komentáře nejsou povoleny.